En god arbetsmiljö kan bli bättre
Rehvälj hjälper företag som vill göra sin goda arbetsmiljö ännu bättre. Det innebär bland annat riskbedömningar i den fysiska miljön, men också att fånga glädjen, att ta tillvara både personal och chefers kompetenser och se till att alla mår bra. Kort sagt att hjälpa företag, organisationer och människor till större framgång samt ökad lönsamhet. Här finns mycket breda kompetenser i en lyckad kombination.
Kvinnan bakom Rehvälj AB heter Christina Persson. Hon är beteendevetare, socionom och magisterutbildad i pedagogik och personalutveckling. Vidare har hon fördjupade kunskaper inom arbetsmiljöområdet där hon har byggt och integrerat miljö- och arbetsmiljöledningssystem som lett till certifiering mot OHSAS 18001 och AFS 2000:1.
- Jag kan gå skyddsronder för att se vad som behöver åtgärdas enligt lagar och föreskrifter, göra riskbedömningar, till exempel inom den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön, säger Christina som även är personcertifierad arbetsmiljörevisor och har certifikat för höghöjdsarbete i mast. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara svår för en chef att komma tillrätta med. Jag kan då hjälpa till med exempelvis psykosociala ronder, behovsanalyser och gruppverksamheter för att komma fram till en psykosocial handklingsplan.

Christina genomför seminarier, utbildningar och coachning. Hon har mångårig erfarenhet av rehabilitering och är ordförande för Hälsoforum Västmanland. Uppdragen kommer från stora som små företag i hela landet samt från arbetsförmedlingen och landstinget. Christina coachar chefer och personal, sjukskrivna, omplaceringar, arbetslösa och alla som behöver stärkas. Många människor behöver stöd och inte bara i sin arbetssituation utan även med livet i sig. Christina är bra på att möta människor, att lyfta fram glädje och kreativitet och hon säger att det är viktigt att försöka locka fram leendet, för glädjen måste komma inifrån. Glädje ger styrka.
- När jag coachar för att fånga glädje kan jag fråga vad du vill göra, vad det är som gör dig glad, säger Christina. Kanske personen tycker om att skriva eller måla men inte har gjort det på länge och då försöker jag hitta vad han eller hon kan göra för att komma igång med det igen.

Christina tycker om kombinationen att få möta människor och ge dem något samtidigt som hon kan förbättra arbetsmiljön. Hon kan hjälpa till med utvecklings- och lönesamtal och hon kan till exempel coacha personer som är sjukskrivna eller karriärcoacha personer vid en omställning.
Christina arbetar med stort engagemang och är mycket resultat- och målinriktad då hon går in i ett projekt. När det gäller arbetsplatser poängterar hon kafferastens betydelse för motivationen. Hon menar att kafferasten medför att vi lättare ser varandra, att vi kan prata och utbyta information om arbetet och chefen kan fånga upp signaler om hur medarbetarna mår och känner. Ordning och reda på arbetsplatsen är också viktigt, liksom ett tydligt chefskap.
- Många chefer behöver bli tydligare, säger Christina. Tydliga chefer som ser personalen samt ger tydliga direktiv gör att personalen trivs.Rehvälj AB

Bransch:
Coaching

Telefon: 0733-397986


Email:
info@rehvalj.se

Hemsida:
www.rehvalj.se

Adress:
Rehvälj AB
Växthusvägen 20
72223 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN